"Rób swoje i nie patrz końca" - Jean Monnet Chair „Europe 2020"

Przejdź do treści

Menu główne:

Sierpień 2017
Książka „Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej” pod redakcją Urszuli Kurczewskiej i Krzysztofa Jasieckiego wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Jean Monnet Chair.

Książka przedstawia zróżnicowane formy lobbingu na szczeblu Unii Europejskiej w zakresie formułowania unijnych polityk publicznych. Zawiera wyniki badań na temat reprezentacji interesów ekonomicznych i społecznych w Unii realizowanych  w ramach projektu Jean Monnet Chair.

Fragment recenzji wydawniczej Prof. dr hab. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN:

Książka podejmuje ważną i aktualną tematykę rzecznictwa interesów w UE ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz polskich interesów gospodarczych i społecznych. Ta złożona i wielowarstwowa problematyka została przedstawiona przez kilkunastu autorów, reprezentujących różne ośrodki naukowe, a także praktyków działających w instytucjach wewnątrz UE, co pozwoliło uchwycić jej złożoność i dokonać wielostronnego oglądu zagadnień istotnych, tak w wymiarze teoretycznym, jak i mających bezpośrednie znaczenie dla praktyki. Prezentowane analizy prowadzą zarówno do ogólnych wniosków, potwierdzających w pierwszym rzędzie pogląd o ograniczonym zakresie lobbingu polskiego biznesu, jak i odzwierciedlają całokształt działań prowadzonych w wybranych szczególnych sprawach, pokazując ich dynamikę i różnorodne formy. Książka zawiera wiele cennych, poznawczo i empirycznie ugruntowanych wskazówek dla decydentów chcących i mogących wzmocnić poziom polskiego lobbingu w strukturach UE.

      
Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski i Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA zapraszają na konferencję w ramach projektu:
Jean Monnet Chair „Europe 2020: Challenges and Opportunities”  

„Strategia Europa 2020 – jak zbudować innowacyjną i konkurencyjną Unię Europejską?”

Termin: 22.06.2017 (czwartek)
Miejsce: Biblioteka UW sala 256, ul. Dobra 56/66, Warszawa
Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat realizacji priorytetów unijnej Strategii „Europa 2020” dotyczących stymulowania i upowszechniania innowacji, promocji zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej, a także zmierzania w kierunku społeczeństwa inkluzywnego.
Program konferencji:
9.15-9.40  Rejestracja uczestników
9.40-10.00  Otwarcie konferencji i powitanie
Prof. UW dr hab. Andrzej Waśkiewicz, Dyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Urszula Kurczewska, Jean Monnet Chair, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Ewa Latoszek, Dyrektor Jean Monnet Centre of Excellence, Szkoła Główna Handlowa, Przewodnicząca PECSA

10.00-11.45  Panel nr 1. Innowacyjna gospodarka i społeczeństwo w Unii Europejskiej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Moderator: Dr Krzysztof Księżopolski, Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa, ekspert ISECS, wykładowca w KSAP

Dr Anna Visvizi, Deree–The American College of Greece in Athens, Grecja & Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (IESW)
Dr Agnieszka Kłos, Jean Monnet Centre of Excellence, Szkoła Główna Handlowa, wiceprzewodnicząca PECSA
Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Dr Karolina Wigura, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna
Dr hab. Renata Włoch, Instytut Socjologii oraz koordynatorka DELab Uniwersytet Warszawski
11.45-12.15  Przerwa kawowa

12.15-14.00  Panel nr 2. Transformacja energetyczna w Unii Europejskiej i w                                        Polsce – możliwości i ograniczenia
Moderator: Dr hab. Urszula Kurczewska, Jean Monnet Chair, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Mirosława Nykiel, posłanka PO na Sejm, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju
Dr Krzysztof Księżopolski, Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa, ekspert ISECS, wykładowca w KSAP
Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
Aleksander Śniegocki, kierownik projektu Energia i Klimat, Fundacja WiseEuropa
Ilona Jędrasik, Program Klimat i Energia oraz Czyste Powietrze, ClientEarth
Łukasz Lisicki, sekretarz w Przedstawicielstwie Polski przy UE (TBC)

14.00-14.30 Przerwa na lunch

14.30-16.15  Panel nr 3. Społeczeństwo inkluzywne w Unii Europejskiej w sytuacji rosnącego populizmu i nacjonalizmu  
Moderator: Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, kierownik Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Dr Agnieszka Cianciara, wicedyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN
Dr Marta Pachocka, kierownik Jean Monnet Module EUMIGRO, Szkoła Główna Handlowa
Dr Łukasz Jurczyszyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Prof. UW dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski
Adam Balcer, kierownik projektu Eurazja, Fundacja WiseEuropa

16.15-16.30 Wnioski i podsumowanie
Honorowy patronat nad konferencją objęli:   


7.06.2017 Ważna i ciekawa debata  Warszawa/Berlin. Miasta (w) relacji

Miejsce konferencji: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25
Data konferencji: 7 maja 2016, 16:00

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy, Fundacja im. Fredericha Eberta oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na debatę z okazji 25-lecia partnerstwa miast:
Warszawa/Berlin
Miasta (w) relacji
z udziałem:
Michaela MÜLLERA, Rządzącego Burmistrza Berlina
Hanny GRONKIEWICZ-WALTZ, Prezydent m.st. Warszawy

Jana OLBRYCHTA, Posła do Parlamentu Europejskiego
Prowadzenie: Prof. Radosław MARKOWSKI

13.04.2017 Ważna konferencja „DESI 2016. Co wynika dla Polski z najnowszego wskaźnika cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa?”

Miejsce konferencji: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
Data konferencji: 13 kwietnia 2016, 11:00


W lutym Komisja Europejska opublikowała Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2016. DESI to system elektroniczny służący do pomiaru postępów państw członkowskich UE w tej dziedzinie. Obejmuje on zestaw istotnych wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie. Indeks DESI jest ważnym parametrem oceny postępów w realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego Unii Europejskiej ogłoszonej publicznie przez Wice przewodniczącego KE Andrusa Ansipa podczas konferencji w Warszawie w maju 2015 roku.
Informacje w mediach po ogłoszeniu indeksu DESI ograniczyły się do konstatacji, że Polska nadal zajmuje odległe miejsce wśród krajów UE w zakresie cyfryzacji. Tymczasem w kilku parametrach indeksu Polska odnotowała postęp choć nadal ma wiele do nadrobienia w zakresie umiejętności użytkowników, korzystania z usług e-administracji czy większego wykorzystania technologii cyfrowych w małym i średnim biznesie. Podczas debaty chcemy dowiedzieć się jak wyniki DESI 2016 wpływają na plan działania Ministerstwa Cyfryzacji. Chcemy także wskazać na ciągle jeszcze dostępne instrumenty finansowe, które mogą wpłynąć na wydostanie się Polski z grupy krajów „pozostających w tyle” w zakresie cyfryzacji.


3.03.2017 Interesująca i ważna konferencja  „BRAIN DRAIN – BRAIN GAIN – BRAIN EXCHANGE Migranci wykwalifikowani w Polsce i Niemczech”

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Data konferencji: 3 marca 2016, 14:00

Spadek ludności w wieku produkcyjnym i intensywność tego procesu będzie w Europie w nadchodzących dziesięcioleciach bardzo zauważalnym zjawiskiem. Według danych Komisji Europejskiej, prawie jedna trzecia Europejczyków w 2060 r. będzie w wieku ponad 65 lat, a udział osób w wieku 15-64 lat spadnie z 67% do 56%. Analizy wskazują, że do 2060 roku odsetek osób w wieku produkcyjnym w Niemczech zmniejszy się o 28.8%, a w Polsce o 34.5%. Imigracja jest postrzegana jako jedno z rozwiązań tego problemu.

W 2009 r. przyjęta została dyrektywa UE w sprawie niebieskiej karty, która miała na celu ułatwienia pozyskanie (wysoko) wykwalifikowanych migrantów spoza UE, którzy mogą przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE oraz niwelowania problemu niedoborów na rynku pracy oraz kosztów starzenia się społeczeństwa. Niektóre z krajów UE korzystają z obecnie funkcjonującego systemu w sposób bardzo efektywny, inne preferują krajowe rozwiązania.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker uczynił „nową politykę dotyczącą legalnej migracji” jednym ze swoich dziesięciu priorytetów, podkreślając m.in. potrzebę przeglądu przepisów dotyczących migrantów (wysoko) wykwalifikowanych. Wiosną 2016 r. Komisja Europejska  przedstawi zapewne wytyczne dotyczące zmiany istniejących rozwiązań, by uczynić ten system bardziej skuteczniejszym. Celem podejmowanych działań jest sprawienie, aby Europa stała się równie atrakcyjna dla tej grupy pracowników, jak np. Australia, Kanada czy Stany Zjednoczone.
Konferencja podejmie temat wykwalifikowanych migrantów z perspektywy Polski i Niemiec i dotyczyć będzie migracji siły roboczej spoza UE. Wspólnie z ekspertami z Polski, Niemiec i Komisji Europejskiej poszukamy odpowiedzi na poniższe pytania:
• Czy pozyskiwanie migrantów wykwalifikowanych jest efektywnym sposobem rozwiazywania problemów rynku pracy w Polsce i Niemczech?
• Jakie są najbardziej skuteczne narzędzia mające na celu przyciąganie i integrację wykwalifikowanych migrantów? Czego możemy się nauczyć od takich krajów jak USA, Kanada czy Australia?
• Jak ważną rolę w kwestii przyciągania i utrzymania pracowników wykwalifikowanych pełni w Polsce i Niemczech tzw. kultura przyjęcia?
• Jak uczynić z niebieskiej karty bardziej atrakcyjny instrument przyciągania (wysoko) wykwalifikowanych migrantów do Polski i Niemiec?
• Uznawanie kwalifikacji nadal jest istotną przeszkodą na drodze do przyjęcia wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. W jaki sposób można usprawnić w Polsce i Niemczech współpracę między władzami imigracyjnymi, służbami zatrudnienia a organami uznającymi kwalifikacje?

15.12.2016 Ważna konferencja   Od pracy do partycypacji. Zaangażowanie Polskich migrantów w życie publiczne Irlandii


Miejsce konferencji: Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5/22, Warszawa
Data konferencji: 15 grudnia 2016, 10:30

Czy Polacy mieszkający w Irlandii to aktywni obywatele czy tylko pracownicy? Czy biorą udział w wyborach lokalnych jako wyborcy i kandydaci? W jakim stopniu polska polityka wspiera pozycję środowisk polonijnych w Irlandii? Na ile ich integrację wspiera ich sama Irlandia?
Zapraszamy na prezentację wyników badań, które będą podstawą do dyskusji.
Wejście Polski do UE doprowadziło do wyjazdu wielu polskich pracowników również do Irlandii. Wraz z ich napływem pojawiły się również nowe wyzwania dotyczące reprezentacji tych pracowników w krajach emigracji.
Wiedza na temat poziomu partycypacji migrujących pracowników jest bardzo ograniczona, jednak dostępne źródła wskazują, że zaangażowanie w życie obywatelskie pozostaje na niskim poziomie na co wpływa m.in. tymczasowość pobytu Polaków niesprzyjająca angażowaniu się w cokolwiek poza pracę. Z drugiej strony, coraz więcej Polaków postanawia pozostać w Irlandii i wraz z ustabilizowaniem swojej sytuacji zawodowej zaczyna częściej angażować się  w działalność wolontarystyczną.
Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja najważniejszych wniosków z badań dotyczących partycypacji politycznej Polaków, Litwinów i Łotyszy w Irlandii oraz wnioski z działań mających na celu wzmocnienie pozycji tych grup w Irlandii poprzez m.in. cykl szkoleń i program staży zawodowych u dublińskich radnych.

21.10.2016 Ciekawa konferencja   „Czy referenda wzmocnią czy osłabią europejską demokrację?

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa, sala Warszawa
Data konferencji: 21 października 2016, 13:00

Unia Europejska jest często krytykowana za deficyt demokratyczny. Sposobem na jego ograniczenie miały być referenda – jako kwintesencja demokracji bezpośredniej, wyraz wsłuchania się w głos obywateli. Referenda świetnie działają np. w Szwajcarii, dając obywatelom poczucie wpływu na kształt państwa i jego polityk.
Ostatnie doświadczenia pokazują jednak, że referenda służą nie demokracji, ale populistom. Politycy wykorzystują je nie po to, aby wysłuchać głosu obywateli, ale wzmacniać swoją pozycję polityczną. Jak pokazał Brexit, takie manipulacje mogą mieć fatalne skutki. Tymczasem kolejne referenda są właśnie planowane lub rozważane w kilkunastu krajach UE.
Nasi goście z Wielkiej Brytanii i Węgier podzielą się swoimi doświadczeniami z kampanii referendalnych z tych dwóch krajów – przegranej kampanii przeciwko Brexitowi i kampanii na rzecz bojkotu antyimigranckiego referendum na Węgrzech. Porozmawiamy również o ciekawym przypadku Niemiec, które po doświadczeniach hitlerowskich plebiscytów z lat 30. zakazały organizowania ogólnokrajowych referendów. Podczas „Maratonu idei” nasi goście powspominają polskie referendum unijne w 2003 r. i zastanowią się, czy każda sprawa może podlegać głosowaniu.

Ciekawa konferencja na temat innowacyjnych naukowców

Klaster B+R&I pragnie serdecznie zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Innowacyjni Naukowcy. Jest to kolejna edycja wydarzenia, które otrzymuje wiele pozytywnych opinii uczestników oraz patronów. Już pierwsza edycja zdobyła patronat honorowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie dokładamy starań, aby ponownie patronat ten uzyskać.

II Ogólnopolska Konferencja Innowacyjni Naukowcy odbędzie się 28.10.2016r. we Wrocławiu! Zapraszamy do odwiedzenia strony www.innowacyjninaukowcy.pl oraz do kontaktu z nami pod adresem konferencja@innowacyjninaukowcy.pl.
Udział w konferencjach Innowacyjni Naukowcy wiąże się z:
- zapoczątkowaniem interdyscyplinarnych kontaktów, umożliwiających nawiązanie współpracy,
- zwiększeniem swojego dorobku naukowego (udział w konferencji, publikacja w monografii z numerem ISBN!),
- dobrym i efektywnym spędzeniem czasu w gronie najbardziej pomysłowych ludzi ze świata nauki.
Każdy z uczestników konferencji otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa, a osoby decydujące się na wygłoszenie referatu lub przedstawienie posteru mogą również liczyć na uwzględnienie afiliacji w certyfikacie.

Zespół Klastra B+R&I (Badań i Rozwoju oraz Innowacji)
www: www.innowacyjninaukowcy.pl
e-mail: konferencja@innowacyjninaukowcy.pl

24.09.2016 Wykłady Jean Monnet Chair w ramach Festiwalu Nauki w Instytucie Socjologii1. Wykład: „Jak obywatele mogą wpływać na politykę Unii Europejskiej?”

Wykład w przystępny sposób pokazuje jak zwykli obywatele mogą uczestniczyć w podejmowaniu przez Unię Europejską decyzji, jak mogą wpływać na unijną politykę, jakie są narzędzia i instrumenty tego wpływu. Liczne przykłady pokazują, że obywatele zmieniają decyzje Unii m.in. w sprawie ACTA czy TTIP. Czy obecne instrumenty: otwarte konsultacje społeczne, europejska inicjatywa obywatelska i petycje są wystarczające, czy obywatele muszą odwoływać się do protestów i demonstracji? Wykład zmierza do odpowiedzi na pytanie o kierunki demokratyzacji Unii i przybliżenia jej zwykłym obywatelom.      


2. Wykład: Czy w Europie jest kryzys demograficzny?

W Europie zachodzą poważne zmiany demograficzne, społeczeństwa starzeją się, a dzieci rodzi się coraz mniej. Czy zatem mamy do czynienia z kryzysem demograficznym? Podczas wykładu analizowane będą uwarunkowania społeczne, kulturowe i ekonomiczne procesów demograficznych w Europie, w tym zmiany modelu rodziny, wzorów dzietności, stylu życia, sytuacji gospodarczej, modeli polityki rodzinnej. Jak te procesy zachodzą w wybranych państwach europejskich? Czy w Polsce mamy do czynienia z zapaścią demograficzną? Jakie są konsekwencje tych zmian, jakie prognozy?  

14-16.09.2016    XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Gdańsku


Organizacja i prowadzenie grupy tematycznej nr  53 „Sfera publiczna - interesy i konflikty” – dwie sesje z udziałem dziesięciu panelistów oraz wygłoszenie referatu „Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityk publicznych w Polsce oraz w Unii Europejskiej” w grupie tematycznej G52: „W stronę socjologii sfery publicznej”.

19-21-06.2016 Konferencja Jean Monnet w Malmo


The Jean Monnet geo-thematic Seminar "European Union 'à la carte'. Is differentiated integration the way for more Europe?" organised by the European Commission DG EAC, 19-21.06.2016, Malmö.

Jean Monnet Strategic Seminar in Malmö
In the framework of the Jean Monnet geo-thematic Seminar organised by the European Commission in Malmö on 19-21 June on the theme “European Union ‘á la carte’ Is differentiated integration the way for more Europe?”, the Director of the EUFICH Jean Monnet Programme at the University of León, Professor Mrs Nuria González Rabanal has been selected among hundreds of European experts in the field of Energy Research to lead a Working Group and be the main speaker in the Malmö Strategic Seminar under the title “An Economic View of Energy Challenges in European Union: From the Past to the Future”.


Nowa książka na temat lobbingu i organizacji biznesu w Unii Europejskiej

W połowie maja 2016 r. ukaże się nowa książka monograficzna p.t:

„Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły” autorstwa
dr hab. Urszuli Kurczewskiej,  wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH, Warszawa 2016.

Książka zawiera analizę jakościową i ilościową roli organizacji biznesu w procesie formułowania i implementacji polityk sektorowych Unii Europejskiej, w tym polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Głównym jej celem jest przedstawienie rosnącego znaczenia  interesariuszy ekonomicznych w procesie stanowienia prawa UE i zarządzania europejską gospodarką.

Fragment recenzji wydawniczej Prof. zw. dr hab. Krzysztofa Jasieckiego IFiS PAN:

Książka ma znaczące wartości poznawcze. Przedstawia wyniki badań o charakterze unikatowym, pionierskie w piśmiennictwie polskim, jak również w literaturze międzynarodowej zajmującej się problematyką reprezentacji interesów i lobbingu organizacji pracodawców w instytucjach Unii Europejskiej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje najważniejsze ustalenia międzynarodowego projektu EUROLOB II, który jako pierwszy podjął ilościowe badania nad strategiami reprezentacji interesów gospodarczych w Unii Europejskiej, uwzględniające porównawczo organizacje pracodawców z Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. Do tej pory nie przeprowadzono tego rodzaju badań uwzględniających kraje Europy Centralnej, nie porównywano zasobów organizacji biznesu, ani stosowanych przez nie strategii, metod i narzędzi lobbingu. Dla wzbogacenia merytorycznej zawartości pracy, oprócz metody ilościowej bazującej na sondażu kwestionariuszowym, wykorzystuje również podejście ilościowe w postaci szczegółowej analizy dwóch studiów przypadków.
Seminarium badawcze w ramach projektu EUROLOB II

Seminarium badawcze poświęcone prezentacji wyników międzynarodowych badań porównawczych „Business interests in the European Union” (EUROLOB II) zaplanowano na 23.03.2016 w przedstawicielstwie German ZVEI w Brukseli  ( Rue Marie de Bourgogne 58, Brussels).  

Podczas seminarium Prof. Beate Kohler-Koch, dr Christine Quittkat i dr hab. Urszula Kurczewska przedstawią ostateczne wyniki analiz porównawczych strategii reprezentacji interesów krajowych i europejskich stowarzyszeń biznesu w UE. Na seminarium  omówiona zostanie realizacja badań „Impact of civil society and stakeholders on the EU Sustainable Development Strategy” prowadzonych w ramach projektu Jean Monnet Chair  “Europe 2020: The EU’s Opportunities and Challenges”.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele organizacji biznesu, stowarzyszeń społecznych oraz instytucji UE, m.in.  
• Dagmara Maria Koska, Member of Cabinet, Maroš Šefčovič
• Adrian Harris, Director General ORGALIME
• David McAllister, Member of the European Parliament (tbc)
• Dr. Irina Michalowitz, Public Affairs Consultant, Viapublic
Cykl seminariów EUROREG

W imieniu Profesora Grzegorza Gorzelaka - Dyrektora EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW oraz Profesora Bohdana Jałowieckiego - Kierownika Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów EUROREG.

Aktualny program seminariów jest na stronie: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria.

W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.
Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego).
Ogólnopolski Dzień Informacyjny na temat programu ERASMUS+

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ zaplanowano na  19 stycznia 2016 r.  (wtorek) w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego w Warszawie.
Spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie to doskonała okazja, żeby dowiedzieć się jak funkcjonuje program Erasmus+, ale też możliwość rozwiązania problemów, podzielenia się wątpliwościami z ekspertami Narodowej Agencji, okazja do znalezienia inspiracji do realizacji nowych projektów.


Warsztaty:  “Młodzież w działaniu: możliwości i wyzwania”

W dniu 16.12.2015 r. odbyły się warsztaty “Młodzież w działaniu: możliwości i wyzwania” (“Youth on the Move: Opportunities and Possibilities”) prezentujące możliwości uczestnictwa studentów, młodzieży i dorosłych w unijnych programach wymiany.  Podczas warsztatów najwięcej uwagi poświęcono programowi ERSAMUS+, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie. Budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 15 mld euro.

W czasie warsztatów przedstawiono oferty studiów i praktyk zagranicznych oraz kursów językowych w wybranych krajach UE. Omówiono szczegółowo warunki i korzyści z uczestnictwa w programie ERASMUS+, przedstawiono konkretne propozycje wyjazdów na następny rok akademicki. Studenci, którzy już uczestniczyli w programie przedstawili swoje indywidualne historie i doświadczenia.

Więcej informacji na temat programu ERASMUS+ znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.  
Debata:  „Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej?”

Dnia 25.11.2016 r, w Instytucie Socjologii UW, odbyła się debata „Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej?” na temat pozytywnych i negatywnych aspektów imigracji i napływu azylantów do UE oraz uwarunkowań terroryzmu. Studenci podzielili się na trzy grupy. Dwie grupy miały za zadanie przygotowania na podstawie raportów i ekspertyz argumentów na rzecz pozytywnych i/lub negatywnych konsekwencji  fali imigrantów i azylantów w Europie. Trzecia grupa przygotowała omówienie celów i zakresu działań w ramach walki z terroryzmem w UE.

****************************************************************************************************************************
Konferencja
Coroczna konferencja Jean Monnet Conference „A Union of shared values – the role of education and civil society” organizowana przez DG ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej odbyła się w dniach 9-10.11.2015 w Brukseli.
Głównym celem konferencji była dyskusja profesorów Jean Monnet na temat wpływu rosnącej migracji w UE, dyskryminacji, wykluczenia społecznego, kryzysu finansowego i społecznego na przestrzeganie wartości i praw podstawowych. UE opiera się na systemie wartości takich jak godność człowieka, wolność, demokracja, równość, normy prawa i przestrzeganie praw człowieka, w tym praw mniejszości. Komisja Europejska wprowadziła do programu „Erasmus+” kilka przedsięwzięć, które mają promować te wartości m.in. wsparcie dla mobilności nauczycieli, studentów i uczniów, tworzenie strategicznych partnerstw i instytucji edukacyjnych, platform współpracy, a także dialogu politycznego i wspólnych projektów na temat edukacji obywatelskiej, wolontariatu i wymiany młodzieży. Konferencja jest przykładem takich działań.Praktyki w Radzie Europy
Rada Europy oferuje każdego roku możliwość odbycia praktyk w Strasburgu, trwających od ośmiu tygodni do pięciu miesięcy. Praktyki mają miejsce w okresach: marzec - lipiec i wrzesień - styczeń.

Zakres tematyczny praktyk
Praktykanci przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia ekspertów i szkice protokołów. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy.

Uprawnieni do ubiegania się o udział w praktykach
• Obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy.
• Praktykanci muszą znać bardzo dobrze jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski). Dobra znajomość drugiego języka jest pożądana.
• Kandydaci posiadający wyższe wykształcenie lub ukończyli trzeci rok studiów wyższych (sześć semestrów).
• Kandydaci pracujący w administracji publicznej lub firmach prywatnych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, pogłębić swoją wiedzę lub specjalizować się w jakiejś dziedzinie - prawnicy, ekonomiści i politolodzy.

Warunki i świadczenia
Praktykanci nie dostają zwykle wynagrodzenia. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają kandydaci lub sponsorujące ich instytucje.

Termin składania wniosków:
- 28 listopada 2015 r. (praktyki trwające od 7 marca do 31 lipca 2016 r.).

Konferencja
Grupa Bałtycka. Nowa wspólnota interesów w odpowiedzi na kryzys współpracy wyszehradzkiej? – konferencja organizowana przez Instytut Spraw Publicznych
17 listopada 2015, 14.00
Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8, Warszawa
Instytut Spraw Publicznych zaprasza na konferencję, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań opinii publicznej w Polsce, Estonii, na Łotwie i na Litwie na temat uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, sankcji wobec Rosji oraz
czy Grupa Wyszehradzka jest w kryzysie.


Konferencja
NEW EDUCATION FORMU/FORUM NOWEJ EDUKACJI – Bezrobocie młodzieży, a niski poziom motywacji w procesie uczenia się – konferencja organizowana przez Centrum Innowacyjnej Edukacji

1.12.2015 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

New Education Forum /Forum Nowej Edukacji/ to międzynarodowe wydarzenie, które jest odpowiedzią zarówno na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. W tym roku Forum odbędzie się w miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji – w Centrum Nauki Kopernik. W czasie jego trwania będziemy poruszali najistotniejsze kwestie związane z bezrobociem młodzieży i niskim poziomem motywacji w procesie uczenia się, który jest jednym z czynników negatywnie wpływających na ich zdolność do podejmowania decyzji w sprawach najważniejszych, bo zawodowych wyborów życiowych. Naszą debatę rozpoczniemy od poznania nie tylko oczekiwań pracodawców, ale i ich wkładu w programy edukacyjne. Podsumowaniem Forum będą wnioski dotyczące nowego modelu współpracy pracodawców, nauczycieli i dyrektorów szkół jako istotnych mentorów dla młodych ludzi poszukujących swego miejsca w przyszłym, dorosłym życiu.
Więcej informacji: http://ciedu.eu/?lang=plW ramach Festiwalu Nauki zapraszamy na wykłady otwarte:

Wykład: “Na czym polega energetyka obywatelska i prosumencka?”
20.09.2015 o godz. 14,00
Wykład w przystępny sposób analizuje czym jest energetyka obywatelska i jakie są możliwości i uwarunkowania jej rozwoju. Energetyka prosumencka rozwija się dynamicznie w całej Europie, ale w Niemczech doprowadziła do rewolucji energetycznej. Jednak konieczna jest zmiana świadomości, postaw i zachowań dotychczasowych konsumentów energii tradycyjnej. Czy jest to możliwe także w Polsce? Jakie są główne przeszkody i bariery w upowszechnianiu wytwarzania energii przez Polaków?

Wykład: „Jak Unia Europejska wpływa na życie codzienne Polaków?”
20.09.2015 o godz. 16,00
Unia Europejska ma istotny wpływ na życie swoich obywateli, jednak rzadko kiedy dostrzegamy to. Wykład w przystępny sposób pokazuje jaki jest ten wpływ i w których sferach naszego codziennego życia doświadczamy go. Liczne przykłady ilustrują znaczenie regulacji unijnych dla naszych powszechnych aktywności, m.in. korzystanie z transportu publicznego i rowerowego, dostęp do Internetu, możliwość swobodnego podróżowania, pracy i edukacji na terenie Unii, oznakowanie produktów spożywczych, ich składu i zawartości, ujednolicenie ładowarek do telefonów, ostrzeżeń na paczkach papierosów etc.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego