Badania - Jean Monnet Chair „Europe 2020"

Przejdź do treści

Menu główne:

W ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone są dwa projekty badawcze:

  1. Analiza efektów wdrażania celów Strategii „Europa 2020” w Polsce i w UE, szczególnie tych dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz społeczeństwa inkluzywnego i innowacyjnego.
  2. Badanie strategii reprezentacji interesów organizacji biznesu w procesie kształtowania polityk publicznych UE, głownie unijnej polityki zrównoważonego rozwoju

Wyniki badań będą upowszechniane podczas konferencji i wykładów otwartych organizowanych w IS UW w ramach projektu oraz w postaci publikacji: monografii naukowej oraz artykułów zamieszczanych w prestiżowych periodykach polskich i zagranicznych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego