Dydaktyka - Jean Monnet Chair „Europe 2020"

Przejdź do treści

Menu główne:

W ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone są w Instytucie Socjologii w roku akademickim 2016/2017 zajęcia dla studentów socjologii oraz innych kierunków UW:

- wykład „CPS: Przemiany społeczne i polityczne w Unii Europejskiej – podejście interdyscyplinarne” – studia II stopnia
- seminarium magisterskie „Unia Europejska i jej obywatele” – studia II stopnia (dwa semestry)
- seminarium „Rozwój zrównoważony w UE” – studia II stopnia
- seminarium: „Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i grupy interesu w UE – strategie komunikacji publicznej – przypadek polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju” - studia I stopnia
- seminarium dla doktorantów: „W stronę społeczeństwa innowacyjnego i inkluzywnego?” – studia III stopnia

*  *  *

W ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone są w roku akademickim 2015/2016 zajęcia dla studentów socjologii oraz innych kierunków UW:

- wykład „CPS: Przemiany społeczne i polityczne w Unii Europejskiej” – studia II stopnia
- seminarium magisterskie „Unia Europejska i jej obywatele” – studia II stopnia (dwa semestry)
- seminarium: „Strategie komunikacji publicznej grup interesu i NGO” – studia I stopnia
- warsztaty: „ADJ: W stronę społeczeństwa innowacyjnego i inkluzywnego?” – studia I stopnia


W ramach projektu Jean Monnet Chair prowadzone są w roku akademickim 2014/2015 zajęcia dla studentów socjologii oraz innych kierunków UW:
- wykład „UE: struktury i instytucje” – studia I stopnia
- seminarium „Społeczeństwo i polityka Unii Europejskiej” – studia II stopnia
- seminarium magisterskie „Unia Europejska i jej obywatele” – studia II stopnia
- seminarium badawcze „Lobbing jako forma komunikacji” – studia I stopnia
- seminarium badawcze “Social movements: between collective identity and tactic of protest. Framing, media communication, politics” – studia II stopnia

Studenci podczas zajęć będą mieli możliwość nie tylko zdobycia wiedzy na temat najważniejszych problemów i aktualności UE, ale też nabycia praktycznych umiejętności m.in. uczestnictwa w konsultacjach publicznych w procesie stanowienia prawa UE

Podczas wszystkich zajęć stosowane jest podejście interdyscyplinarne do tematu, stosowane są metody interaktywne angażujące studentów, materiały są udostępniane on-line, zapraszani są goście spoza uczelni, organizowane są debaty i gry symulacyjne oraz przewidziane jest uczestnictwo studentów w debatach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego