Informacje o projekcie - Jean Monnet Chair „Europe 2020"

Przejdź do treści

Menu główne:


Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Erasmus+” Jean Monnet Programme w okresie 2014-2017

Celem projektu jest stymulowanie nauczania, badań naukowych i debat publicznych na temat społecznych, politycznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej

Kierownik projektu: dr hab. Urszula Kurczewska Kurczewskau@is.uw.edu.pl

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
- prowadzenie regularnych wykładów, seminariów i warsztatów dla studentów socjologii oraz innych kierunków na temat społecznych, politycznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej oraz wpływu społeczeństwa obywatelskiego i grup interesu na unijne polityki publiczne
- prowadzenie badań na temat efektów wdrażania celów Strategii „Europa 2020” w Polsce i w UE oraz wpływu interesariuszy na politykę zrównoważonego rozwoju UE
- współpraca z innymi ośrodkami realizującymi projekty Jean Monnet w Polsce i innych państwach
- popularyzacja rezultatów projektu tj. wyników prowadzonych badań oraz dobrych praktyk edukacyjnych
- promocja innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu i badaniach (np. metody interaktywne, podejście interdyscyplinarne, prowadzenie zajęć on-line, internetowy dostęp do materiałów edukacyjnych i badawczych, tworzenie sieci współpracy z instytucjami pozauczelnianymi)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego